Naam van de stichting

 

RSIN/Fiscaal nummer

 

Postadres

 

Bestuurssamenstelling

 

Beloningsbeleid

 

 

Doelstelling

 

 

 

Activiteitenplan

 

Beleidsplan

 

Financiële verantwoording

Samen Verder Stichtse Vecht

 

9314921

 

Buitenweg 200, 3602 ZH Maarssen

 

Zie pagina Bestuur

 

Alle (bestuur)functies worden uitgeoefend door vrijwilligers. Er worden geen beloningen verstrekt.

 

Bewerkstelligen dat mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking op hun eigen wijze en als gelijkwaardige burgers in de samenleving kunnen functioneren.