Privacy Verklaring

 

1. Wie zijn wij?

De Stichting stelt zich ten doel te bewerkstelligen dat mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking op hun eigen wijze en als gelijkwaardige burgers in de samenleving kunnen functioneren.2. Welke data verzamelen wij?Om de activiteiten van de Stichting Samen Verder Stichtse Vecht mogelijk te maken hebben wij persoonsgegevens van de bij ons ingeschreven deelnemers en vrijwilligers nodig. Het gaat hierbij om:

·      Naam, adresgegevens van de deelnemer/vrijwilliger, en naam, adres, contactgegevens van de contactpersoon. 
Deze gegevens worden door ons gebruikt om contact te onderhouden met de deelnemers/vrijwilligers en contactpersoon. 

·      Geboortedatum van de deelnemer 

Deze wordt gebruikt om te controleren of de deelnemer in onze doelgroep valt. 

·      Gegevens van de ziekte of handicap van de deelnemer, informatie over een eventuele rolstoel. 

Deze informatie wordt verzameld om te beoordelen of de deelnemer veilig kan deelnemen, en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om de activiteit praktisch en veilig te laten verlopen. Deze informatie wordt alleen gedeeld met personen die deze informatie nodig hebben, en wordt bij einde lidmaatschap verwijderd.

·       Bij aanmelding moet de contactpersoon verder aangeven dat de deelnemer aan de voorwaarden voor deelneming voldoet, en akkoord gaan met de algemene- en privacyvoorwaarden.

·       Optioneel kan bij aanmelding tevens aangegeven worden:

Of de contactpersoon/deelnemer ermee akkoord gaat dat er van de deelnemer foto- en/of video-opnamen gemaakt worden, en gepubliceerd worden op onze website en/of social media


3. Hoe verzamelen wij deze data?Inschrijving van de Stichting Samen Verder Stichtse Vecht verloopt via de website, telefonisch of schriftelijk. Dit gebeurt door de ouders/verzorgers of bv. de contactpersoon bij een zorginstelling. De Stichting ontvangt geen inschrijvingen via derde partijen.


 

4. Hoe gebruiken wij deze data?De verzamelde data wordt allereerst gebruikt om de deelnemer te koppelen aan een activiteit, zodat deze kan plaatsvinden. Daarnaast wordt de data ook gebruikt om de ledenadministratie te kunnen voeren.

 

 

5. Wanneer delen wij data met anderen?De Stichting Samen Verder deelt beperkt data met derde partijen. Het gaat hierbij dan om partijen die subsidie aan ons verstrekken.Voorbeelden van partijen waarmee wij data delen zijn de gemeente Stichtse Vecht.Als wij data met anderen delen dan zorgen wij voor afdoende beschermingsmaatregelen, zodat deze data niet misbruikt kan worden, en na gebruik door de derde partij teruggegeven of vernietigd wordt.6. Veiligheid van data


Stichting Samen Verder Stichtse Vecht neemt alle in de industrie gebruikelijke maatregelen om data te beveiligen tegen diefstal en misbruik.7. Uw rechtenDe deelnemer, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, heeft het recht om alle data die wij over hem/haar bezitten, in te zien.Tevens heeft de deelnemer, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, het recht om de data te doen corrigeren, en om ons te vragen alle data die wij over hem/haar bezitten, te verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via i.verlaan@gmail.com