Onze vrijwilligers


Protocol

 

 

Als Stichting Samen verder vinden we het van groot belang dat een ieder kan zwemmen, dansen en wandelen in een prettige en veilige omgeving. Deze omgeving creëren we met elkaar. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig waarop we elkaar mogen aanspreken.

Alle vrijwilligers en bestuursleden ondertekenen het protocol. Ook van nieuwe vrijwilligers wordt dit gevraagd.    

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

 

De Vertrouwens Contact Persoon binnen de Stichting Samen Verder Stichtse Vecht is

Dhr Frans van de Laak (fransvdlaak@gmail.com).

 

Omdat onze stichting llid is van de Gehandicapten Sport Nederland kunt u ook eventueel contact opnemen met haar VCP, Maaike Pekelharing.

 vcp@gehandicaptensport.nl

 

 

Als VCP’er houdt hij zich bezig met een Veilig Recreatief klimaat voor iedereen. Zwemmen, dansen en wandelen is leuk en ontspannend en moet ook een veilige plek zijn waar je als deelnemer en vrijwilliger naar toe wilt gaan.

Daar moet iedereen zich prettig voelen en vooral zichzelf kunnen en mogen zijn.

 

Zwemmen en dansen  en wandelen zijn bezigheden waarbij deelnemers en vrijwilligers elkaar aanraken. Dit is onvermijdelijk. Als er onverhoopt toch dingen zijn waardoor iemand zich niet prettig, bedreigd of geïntimideerd, kortom zich niet veilig voelt kan hij/zij zich bij de vertrouwenspersoon melden via email.

 

De eerste opvang is een luisterend oor, daarna wordt de situatie besproken met de desbetreffende persoon en wordt een oplossing gezocht om de onveiligheid op te heffen en verdere problemen te voorkomen.

 

De Vertrouwens Contact Persoon is geen lid van het bestuur, zodat alles wat aan hem wordt toevertrouwd ook discreet behandeld wordt. En onafhankelijk van het bestuur kunnen er stappen worden ondernomen.