Beleidsplan Stichting Samen Verder Stichtse Vecht


De Stichting stelt zich ten doel te bewerkstelligen dat mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking op hun eigen wijze en als gelijkwaardige burgers in de samenleving kunnen functioneren.

Dit doen we o.a. door:

  • Stijldansen in de Vondel in Maarssen-Dorp
  • Zwemmen in het Safaribad in Maarssenbroek

 

Daarnaast organiseert SVSV jaarlijks een Sinterklaasfeest en andere geluksmomenten voor alle deelnemers en vrijwilligers.

 

Om dit te kunnen doen heeft de Stichting een jaarlijkse subsidie aangevraagd en gekregen om de kosten van o.a. de huur van het zwembad, de verzekering (AON) en het lidmaatschap van de Gehandicaptensport Nederland te kunnen betalen.

De Stichting wordt gerund door het bestuur en vrijwilligers die dit “om niet” doen.

 

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 5 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Het bestuur komt gemiddeld 3 keer per jaar bijeen.