Activiteitenplan

Ons activiteitenplan voor het komende jaar bestaat wederom uit de wens zo door te gaan als voorgaande jaren.

We willen de zwem-, en dansactiviteit op dezelfde voet voortzetten met dezelfde frequentie en duur als voor Corona. Juist deze stabiliteit bindt onze deelnemers aan de activiteiten. Indien de mogelijkheid zich voordoet zullen we onze activiteiten uitbreiden. Daarbij is vaak de moeilijkheid om een goed technisch kader te vinden die de activiteit inhoudelijk ondersteunt.

Afgelopen jaren hebben we een financiële buffer kunnen opbouwen. Vandaar dat we de subsidieaanvraag hebben teruggebracht naar € 5000,-