Financiële verantwoording

Begroting 2022:

 

Inkomsten van de stichting

 

Uitgaven van de stichting

Subsidie Welzijn en zorg

5.000,-

 

Zwemmen (directe act.kosten)

3.800,-

Contributie zwemmen 

825,-

 

 

 

Contributie dansen

1725,-

 

Dansen (directe act.kosten) 

 

Opbrengst bar dansen

 

 

Organisatielasten 1)

2.000,-

    

 

 

Contributie NSG  2)

550,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatieresultaat

1.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

7.550,-

 

Totaal 

7.550,-

 

 

1)   Organisatielasten: Hierin zit ook de (verplichte) bestuursaansprakelijkheidsverzekering verwerkt.

2)   Contributie NSG: Betreft contributie van de sportbond Gehandicaptensport Nederland, waardoor alle deelnemers en vrijwilligers een WA- en ongevallenverzekering hebben.